תעמולה ערבית לאחר הקמת מדינת ישראל

לאחר מלחמת ששת הימים הבינו הערבים שכדי לנצח את ישראל, הם צריכים לפנות לתעמולה. מטרת התעמולה הערבית היא לשחוק את הלגיטימציה של ישראל לגבולות בני הגנה, ולאלץ אותה להידחק ולהצטמצם למימדים שיאפשרו לגבור עליה צבאית (עמ' 28).