לאחר הקמת המדינה

מדינות ערב, שהבינו כי הפליטות היהודית יכולה להיחשף ולסכל את התעמולה האנטי ישראלית, "הזמינו" את היהודים המזרחים (לא כולל ציונים) לחזור לארצות מוצאם (ב-1951 היו עדיין 250 אלף פליטים יהודים (כחמישית מאוכלוסיית המדינה – מיליון ו-400 אלף), והללו התגוררו ביישובים זמניים, במחנות פליטים (עמ' 102)).
באופן בלתי מפתיע, ההזמנה נדחתה על ידי היהודים, שידעו, מניסיונם, שמה שמחכה להם שם הוא רדיפות.

  • הזמנה על יד אש"ף בשנת 1975 קוראת ליהודים שברחו ממדינות ערביות מאז 1948 לחזור ולקבל את זכויותיהם (עמ' 25).
  • שידור מעיראק קרא ל-140 אלף היהודים ממוצא עיראקי שנמצאים בישראל לחזור לעיראק. (עמ' 25).
  • בשנת 1976, פרסמה הסתדרות הספרדים באמריקה, שמייצגת יותר ממיליון פליטים יהודים וחצי, מודעת תגובה להזמנת עיראק לשוב הביתה. על עמוד שלם בניו-יורק טיימס התנוסס תצלום של שתי גופות תלויות על גרדום וסביבן קהל צופים. היו אלה גופותיהם של צבאח חיים ודוד חזקיאל, יהודים שנתלו בבגדד. מתחת לתמונה נכתב: "ההזמנה נדחית" (עמ' 25).
  • פיליפ האוזר, לשעבר מנהל המפקד של ארה"ב (1978): "… חילופי האוכלוסייה בין ערבים יוצאים ויהודים נכנסים הם מציאות… סירובם חסר התקדים של הערבים לקבל פליטים ערבים – יש הרואים בזה אמצעי מכוון להשמדתה של ישראל…" (עמ' 43).
 • בניגוד לטענה על יחסים הרמוניים בין היהודים והערבים טרום תקופת הציונות, היהודים נרדפו בכל מדינות ערב בהן שלט האסלאם באותה תקופה ועד היום. הרדיפות הביאו לתופעת
  לתופעת הפליטות היהודית: מתוך 850,000 יהודים שחיו בארצות ערב ב 1948 נותרו היום פחות מ 10,000 (99% עזבו).