המהגרים

אם מחלקים את ארץ ישראל המערבית לשלושה חלקים על פי מפתחות של אזורי התיישבות יהודית, ניתן להיווכח בקצב ריבוי האוכלוסין: במחוזות שהיו מיושבים בצפיפות על ידי יהודים, היו בשנת 1893, לכל היותר 92,300 תושבים שאינם[…]