בעלות הברית

העולם משתמש בתעמולה הערבית כצידוק מוסרי לעמדה אנטי ישראלית, הנחשבת תנאי מקדים לקבלת הנפט הערבי אסטרטג ערבי פלשתיני בשם היית'ם אל-איובי הסביר, לאחר מלחמת יום הכיפורים: "אומות אירופה המערבית גינו את עמדתה של ישראל למרות[…]