לאחר הקמת המדינה

מדינות ערב, שהבינו כי הפליטות היהודית יכולה להיחשף ולסכל את התעמולה האנטי ישראלית, "הזמינו" את היהודים המזרחים (לא כולל ציונים) לחזור לארצות מוצאם (ב-1951 היו עדיין 250 אלף פליטים יהודים (כחמישית מאוכלוסיית המדינה – מיליון[…]