יהודים בארצות ערב

במקביל ליציאת ערביי ישראל לארצות ערב, קיימת, כאמור, תופעה הפוכה של פליטים יהודים שנמלטו מארצות ערב כתוצאה מרדיפה  לתוך ארץ ישראל. למעשה, היה תהליך של חילופי אוכלוסיות, כפי שאירע במקומות אחרים בעולם. לדוגמה, בשנות החמישים[…]